โลเดค เอเชีย

ติดต่อเรา 

"*" หมายถึงช่องที่ต้องกรอก
การไต่ถาม*

สถานที่*
ฉันตกลงที่จะอนุญาตให้ LODEC Asia จัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน*

LODEC Asia มุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณและเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณร้องขอจากเราเท่านั้น สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการยกเลิกการสมัครแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเราและวิธีที่เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณโปรดตรวจสอบ นโยบายความเป็นส่วนตัว

LODEC เอเชีย (ซื้อขายในชื่อ Nilo Asia) Pte Ltd.

หมายเลขติดต่อและที่อยู่อีเมลสามารถคลิกได้เพื่อการเชื่อมต่อที่ง่าย

โทรศัพท์

ฉ: +65 6562 88 55

สถาน

25 สวนธุรกิจนานาชาติ
#02-13 ศูนย์เยอรมัน
609916 สิงคโปร์

อีเมล

บริษัทโลหะ LODEC (เซี่ยงไฮ้)

หมายเลขติดต่อและที่อยู่อีเมลสามารถคลิกได้เพื่อการเชื่อมต่อที่ง่าย

โทรศัพท์

สถาน

ห้อง 8001 ชั้น 8
580 West Nanjing Road, เขตจิ้งอาน,
200041, เซี่ยงไฮ้,
สาธารณรัฐประชาชนจีน

อีเมล

โลเดค เยอรมนี GmbH

หมายเลขติดต่อและที่อยู่อีเมลสามารถคลิกได้เพื่อการเชื่อมต่อที่ง่าย

โทรศัพท์

สถาน

ปาร์กัลลี 32
เบรเมิน 28209

อีเมล

บริษัท โลเด็ค เมทัล เทรด (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเลขติดต่อและที่อยู่อีเมลสามารถคลิกได้เพื่อการเชื่อมต่อที่ง่าย

โทรศัพท์

สถาน

999/14 หมู่ 15 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

อีเมล