โลเดค เอเชีย

ติดต่อเรา 

LODEC เอเชีย (ซื้อขายในชื่อ Nilo Asia) Pte Ltd.

หมายเลขติดต่อและที่อยู่อีเมลสามารถคลิกได้เพื่อการเชื่อมต่อที่ง่าย

โทรศัพท์

ฉ: +65 6562 88 55

สถาน

25 สวนธุรกิจนานาชาติ
#02-13 ศูนย์เยอรมัน
609916 สิงคโปร์

อีเมล

บริษัทโลหะ LODEC (เซี่ยงไฮ้)

หมายเลขติดต่อและที่อยู่อีเมลสามารถคลิกได้เพื่อการเชื่อมต่อที่ง่าย

โทรศัพท์

สถาน

สํานักงาน 7030 ชั้น 7 เลขที่ 580 ถนนหนานจิงตะวันตกเขตจินกันเซี่ยงไฮ้พีอาร์ของจีน

อีเมล

โลเดค เยอรมนี GmbH

หมายเลขติดต่อและที่อยู่อีเมลสามารถคลิกได้เพื่อการเชื่อมต่อที่ง่าย

โทรศัพท์

สถาน

ปาร์กัลลี 32
เบรเมิน 28209

อีเมล

บริษัท โลเด็ค เมทัล เทรด (ประเทศไทย) จํากัด

หมายเลขติดต่อและที่อยู่อีเมลสามารถคลิกได้เพื่อการเชื่อมต่อที่ง่าย

โทรศัพท์

สถาน

999/14 หมู่ 15 ตําบลบางเสาธง อําเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540

อีเมล