โลเดค เอเชีย

ข่าวการตลาด

บริษัท โลเดค เอเชีย พีทีที จํากัด

หมายเลขติดต่อและที่อยู่อีเมลสามารถคลิกได้เพื่อการเชื่อมต่อที่ง่าย

โทรศัพท์

ฉ: +65 6562 88 55

สถาน

25 สวนธุรกิจนานาชาติ
#02-13 ศูนย์เยอรมัน
609916 สิงคโปร์

อีเมล

บริษัทโลหะ LODEC (เซี่ยงไฮ้)

หมายเลขติดต่อและที่อยู่อีเมลสามารถคลิกได้เพื่อการเชื่อมต่อที่ง่าย

โทรศัพท์

สถาน

ยูนิต 701, บล็อกกลางเยอรมัน
88 Keyuan Road, 201203, เซี่ยงไฮ้, พีอาร์ของจีน