ตลาดอลูมิเนียมเซี่ยงไฮ้อัปเดต - มกราคม 2023

ตลาดอลูมิเนียมเซี่ยงไฮ้อัปเดต - มกราคม 2023

เศรษฐกิจมหภาค ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) สําหรับอุตสาหกรรมการผลิตลดลงร้อยละ 1.0 มาอยู่ที่ระดับ 47.0% ในเดือนธ.ค. ต่ํากว่าจุดวิกฤติ ซึ่งบ่งชี้ว่าสภาพธุรกิจของอุตสาหกรรมการผลิตลดลงจากเดิม...