ข่าวตลาดอลูมิเนียม – มิถุนายน 2021

ข่าวตลาดอลูมิเนียม – มิถุนายน 2021

เศรษฐกิจมหาภาค- Aluminium Market News June 2021 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของจีนที่จัดทำโดยศูนย์สำรวจความคิดเห็นอุตสาหกรรมบริการของสำนักงานสถิติแห่งชาติและสหพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อของประเทศจีน แสดงให้เห็นว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ...
ข่าวตลาดอลูมิเนียม – เมษายน 2021

ข่าวตลาดอลูมิเนียม – เมษายน 2021

เศรษฐกิจมหภาค:   ดัชนี PMI ทั้งสามเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสภาพเศรษฐกิจที่สำคัญ และปัจจุบันดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ยังคงเติบโตต่อเนื่องติดต่อกัน 13 เดือน ในเดือนมีนาคม ดัชนี PMI ในภาคการผลิต ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิต และดัชนีผลผลิต PMI...
โปรดดู Internal China Update ฉบับแรกของเราด้านล่าง

โปรดดู Internal China Update ฉบับแรกของเราด้านล่าง

เศรษฐกิจมหาภาค 1. เศรษฐกิจจีน จากรายงานของ Guanghua School of Management ของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เมื่อวันที่ 5 มกราคมที่ผ่านมา อัตราการเติบโตของ GDP ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2020 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 6% และอัตราการเติบโตของ GDP...