ข่าวตลาดอลูมิเนียม – เมษายน 2021

ข่าวตลาดอลูมิเนียม – เมษายน 2021

เศรษฐกิจมหภาค: ดัชนี PMI ทั้งสามเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสภาพเศรษฐกิจที่สำคัญ และปัจจุบันดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ยังคงเติบโตต่อเนื่องติดต่อกัน 13 เดือน ในเดือนมีนาคม ดัชนี PMI ในภาคการผลิต ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิต และดัชนีผลผลิต PMI...
Aluminium Market News – April 2021

Aluminium Market News – April 2021

Macro Economy – Aluminium Market News April 2021 Three PMI indexes as one of the leading indicators of economic operation, the purchasing manager index (PMI) has now remained in expansion territory for 13 months in a row. In March, China’s manufacturing...