โปรดดู Internal China Update ฉบับแรกของเราด้านล่าง

โปรดดู Internal China Update ฉบับแรกของเราด้านล่าง

เศรษฐกิจมหาภาค 1. เศรษฐกิจจีน จากรายงานของ Guanghua School of Management ของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง เมื่อวันที่ 5 มกราคมที่ผ่านมา อัตราการเติบโตของ GDP ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2020 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 6% และอัตราการเติบโตของ GDP...