เศรษฐกิจมหภาค:

  • ดัชนี PMI ทั้งสามเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสภาพเศรษฐกิจที่สำคัญ และปัจจุบันดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ยังคงเติบโตต่อเนื่องติดต่อกัน 13 เดือน ในเดือนมีนาคม ดัชนี PMI ในภาคการผลิต ดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิต และดัชนีผลผลิต PMI โดยรวมของประเทศจีนอยู่ที่ 9%, 56.3% และ 55.3% ตามลำดับ เพิ่มขึ้น  1.3, 4.9 และ 3.7 เปอร์เซ็นต์พอยต์ จากเดือนก่อนหน้า
  • จากมาตรการสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสภารัฐกิจของฝ่ายบริหารที่จัดต่อเนื่องกัน ไปจนถึงการประชุมผ่านวิดีโอของผู้นำรัฐบาลท้องถิ่นบางแห่ง รัฐบาลกลางได้ส่งสัญญาณรอบใหม่ที่ชัดเจนอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นผลดีต่อธุรกิจต่าง ๆ รวมทั้งยังวางแผนว่าออกนโยบายลดหย่อนภาษีและลดค่าธรรมเนียมรอบใหม่สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดไมโครด้วย อันจะช่วยลดต้นทุนทางการเงิน และขยายช่องทางในการระดมเงินทุน

  

ข้อมูลอุตสาหกรรม

  • จากการคาดการณ์ของสมาคมอุตสาหกรรมโลหะนอกกลุ่มเหล็กของประเทศจีนในปีนี้ การผลิตโลหะนอกกลุ่มเหล็กจะยังคงมีเสถียรภาพ โดยมีการเติบโตอยู่ที่ประมาณ 3% ต่อปี โดยคาดการณ์ว่าราคาโลหะนอกกลุ่มเหล็กชนิดหลัก ๆ จะยังคงสูงและมีความผันผวนในช่วงครึ่งแรกของปี และอาจมีโอกาสปรับฐานในช่วงครึ่งหลังของปี แต่ราคาเฉลี่ยต่อปีจะยังคงดีกว่าปี 2020 การลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของอุตสาหกรรมโลหะนอกกลุ่มเหล็กจะใกล้เคียงกับปี 2020 และมีโอกาสน้อยที่จะมีการเติบโตขึ้นหรือลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ปัจจุบันผลกำไรขั้นต้นของอลูมิเนียมแท่งเพิ่มสูงขึ้น
  • ปริมาณอลูมิเนียมในคลังเริ่มจะลดลงเนื่องจากผู้ผลิตปลายน้ำค่อย ๆ ยอมรับราคาสูงของโลหะชนิดนี้ ข้อมูล SMM แสดงให้เห็นว่า ปริมาณอลูมิเนียมแท่งในคลังของประเทศในตลาดหลักทั้งแปดแห่งของประเทศจีน คิดเป็น24 ล้านเมตริกตัน ณ วันที่ 25 มีนาคม ซึ่งลดลง 7,000 เมตริกตันจากอาทิตย์ที่แล้ว อลูมิเนียมขาเข้าค่อนข้างเสถียรเป็นส่วนใหญ่ และอลูมิเนียมแท่งนำเข้าส่วนใหญ่จะส่งไปยังผู้ผลิตปลายน้ำโดยตรง โดยราคาอลูมิเนียมได้ฟื้นตัวขึ้นหลังจากตกลงมาสักพัก และผู้ผลิตปลายน้ำค่อย ๆ ยอมรับราคาสูงกันมากขึ้น ตลาดยังต้องจับตาดูปริมาณขาเข้าและการผลิต ซึ่งไม่ได้ขับเคลื่อนโดยอุปสงค์ที่ชัดเจน และควรจับตามองว่าปริมาณอลูมิเนียมในคลังจะส่งเสริมเทรนด์ขาลงต่อไปหรือไม่

 

ข่าวบริษัท:

  • เมื่อวันที่ 31 มีนาคม โปรเจ็กต์ล้อส่วนบุคคลจำนวน 6 ล้านชิ้นของฐานการผลิตอัจฉริยะ CITIC Dicastal Southern ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจหวางเฉิง ได้เข้าสู่กระบวนการผลิตแล้ว ในครั้งนี้ การเพิ่มความสามารถในการผลิตล้อส่วนบุคคลอีก 6 ล้านชิ้น จะทำให้ขีดความสามารถของฐานการผลิตอัจฉริยะ CITIC Dicastal Southern เพิ่มขึ้นมาที่ 12 ล้านชิ้น นับตั้งแต่ปี 2008 เป็นต้นมา ยอดขายล้ออลูมิเนียมอัลลอยครองอันดับหนึ่งของโลกติดต่อกันถึง 13 ปี และถือเป็น “แชมป์เพียงหนึ่งเดียว” ในอุตสาหกรรมผลิตล้ออลูมิเนียมอัลลอย
  • Zhongwang ประกาศแยก Liaoning Zhongwang Aluminum Alloy Deep Processing Co., Ltd กับ Liaoning Zhongwang Aluminum Alloy Technology Co., Ltd ที่เพิ่งจัดตั้ง เพื่อเข้ามาทำธุรกิจตัวถังและชิ้นส่วนยานพาหนะระบบราง กิจกรรมการแปรรูปโลหะของบริษัทที่เหลืออยู่ของ Zhongwang จะมุ่งทำธุรกิจยานพาหนะพลังงานแบบใหม่มากขึ้น และจะเน้นการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการผลิตตัวถังและชิ้นส่วนอะลูมิเนียมอัลลอยทั้งหมด

 

โลจิสติกส์:

  • เหตุการณ์เรือ “Ever Given” ขวางคลองสุเอซ คลี่คลายลงเมื่อวันที่ 29 มีนาคม หลังจากจอดขวางคลองมาเป็นเวลาหลายวัน Shoe Kisen เจ้าของเรือ “Ever Given” ประกาศความเสียหายร่วมในวันที่ 1 เมษายน นั่นหมายความว่า ทุกฝ่ายที่มีผลประโยชน์ในสินค้าบรรทุกจะต้องยื่นหนังสือค้ำประกันความเสียหายร่วมก่อนที่จะส่งสินค้า และเจ้าของสินค้าต้องรอเป็นระยะเวลานาน
  • จากข้อมูลล่าสุดของ Alphaliner ปริมาณสินค้าบนเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ทั่วโลกที่ดำเนินการ ณ วันที่ 2 เมษายน 24,478,908TEU เพิ่มขึ้น 121,612TEU เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ปัจจุบัน มีเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ 6,194 ดำเนินการอยู่ทั่วโลก ซึ่งน้อยกว่าเดือนมกราคม 43 ลำ และน้ำหนักบรรทุกโดยรวมของเรือบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ที่ดำเนินการทั่วโลกอยู่ที่ 294,721,098 DWT (เดดเวทตัน)

 

ขอแสดงความนับถือ

NILO SHANGHAI TEAM