เศรษฐกิจมหาภาค– Aluminium Market News June 2021

    1. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของจีนที่จัดทำโดยศูนย์สำรวจความคิดเห็นอุตสาหกรรมบริการของสำนักงานสถิติแห่งชาติและสหพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อของประเทศจีน แสดงให้เห็นว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของอุตสาหกรรมการผลิตของจีนในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 0% ลดลง 0.1 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ส่วนดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตและดัชนีผลผลิต PMI โดยรวมอยู่ที่ 55.2% และ 54.2% ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 0.3 และ 0.4 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งแสดงว่าเศรษฐกิจของจีนยังคงขยายตัวอย่างมั่นคงที่น่าสังเกตก็คือราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงเพิ่มขึ้น และปรากฏแรงกดดันด้านต้นทุนไปยังปลายน้ำ

ข้อมูลอุตสาหกรรม – Aluminium Market News June 2021

 

  1. เมื่อไม่นานมานี้ กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมเผยว่าทางกระทรวงมีแผนเปิดตัวตลาดซื้อขายคาร์บอนแห่งชาติทางออนไลน์ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน 2021 นี้ นอกจากนี้แล้ว สื่อยังรายงานว่ามีการเริ่มทดสอบใช้งานระบบตลาดซื้อขายคาร์บอนแห่งชาติกันไปแล้ว และผู้เข้าร่วมทุกคนกำลังเตรียมตัวสำหรับการเปิดตัวตลาดซื้อขายคาร์บอนแห่งชาติ ตั้งแต่เซี่ยงไฮ้ไปจนถึงอู่ฮั่น
  2. เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ระดับนโยบายของคณะกรรมการถาวรของสภารัฐกิจแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ดำเนินการและสร้างความเสถียรด้านราคาสองครั้งติดต่อกัน และเสนอให้เพิ่มการกำกับดูแลและตรวจสอบสถานการณ์ ส่งผลให้ราคาสินค้าประเภทเทกองโดยรวมลดลง ในขณะเดียวกัน การขาดแคลนไฟฟ้าในมณฑลยูนนาน ทำให้โรงงานอะลูมิเนียมในท้องถิ่นต้องลดปริมาณการผลิตลง 40% ผลกระทบทางฝั่งอุปทานจึงเพิ่มขึ้น

 

ข่าวบริษัท– Aluminium Market News June 2021

  1. เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม นายYe Wei กรรมการฝ่ายการจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ China Commercial Aircraft Co., Ltd. และคณะได้เดินทางไปยังโรงงานอะลูมิเนียมในหนานซานเพื่อทำการตรวจสอบและได้ออกใบอนุญาตสำหรับโครงการ Civil Aircraft Aluminum Alloy ให้กับหนานซาน
  2. ในเดือนเมษายน ปริมาณผลผลิตประเภทผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากอะลูมิเนียมของประเทศจีนเพิ่มขึ้น 11.5% เมื่อเทียบกับงบประมาณ และเติบโตขึ้น 38.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า นับเป็นการทำลายสถิติที่ผ่านมา โรงงานได้สรุปแผนเพิ่มผลผลิตแผ่นอัลลอย 2XXX ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 6.5 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับค่าพื้นฐาน นอกจากนี้แล้ว อัตราการผลิตสินค้าสำเร็จรูปยังเพิ่มขึ้น ทำให้ประหยัดโลหะรวมได้ทั้งสิ้น 1,783.5 ตัน

 

โลจิสติกส์– Aluminium Market News June 2021

  1. จากข้อมูลของ Yantian international ท่าเรือจะกลับมารับคอนเทนเนอร์หนักตั้งแต่เวลา 000 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม เป็นต้นไป และจะรับเฉพาะตู้คอนเทนเนอร์หนักส่งออกแบบ ETA-3 วัน (กล่าวคือสามวันก่อนวันประมาณการที่เรือจะเดินทางมาถึง) เท่านั้น โดยจะนำมาตรการนี้มาใช้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 6 มิถุนายน ปัจจุบันท่าเรือสามารถจัดการคอนเทนเนอร์แบบขนคืนประมาณ 6,000 ตู้ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง แต่ปัจจุบันทางท่าเรือกำลังรอคืนตู้ 23,000 ตู้ โดยคาดว่าต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 4 วันในส่วนของตู้ขนคืนเหล่านี้

 

สถานะของตลาดในประเทศ

  1. ในปี 2020 ความต้องการแผ่นอะลูมิเนียมอัลลอย ABS สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศจีนอยู่ที่ 380,000 ตัน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 410,000 ในปี 2021 จากแผนกำหนดการการผลิตของผู้ผลิตแผ่น ABS สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศในช่วงสองปีที่ผ่านมา การผลิตในประเทศจะอยู่ที่ 186,000 ตันในปี 2020 และสัดส่วนของการจัดหาเองจะเพิ่มขึ้น 48.95% การผลิตแผ่นอะลูมิเนียมอัลลอย ABS คาดว่าอยู่ที่ 220,000 ในปี 2021 และจากความต้องการในตลาด ประมาณกันว่าผลผลิตแผ่น ABS ในประเทศยังมีโอกาสเติบโตเกือบ 200,000 ตันในปี 2020-2021

อื่น ๆ

  1. งานแสดงสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมระหว่างประเทศของจีนจะจัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติแห่งใหม่ของเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2021 โดยจะมีบริษัทชั้นนำประมาณ 600 ราย จากกว่า 30 ประเทศและภูมิภาคเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและบริการในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ซึ่งรวมถึงวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป สินค้าประยุกต์ และอุปกรณ์เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสินค้าสิ้นเปลืองต่าง ๆ

 

 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลล่าสุดฉบับนี้และหัวข้อที่คุณอยากได้รับข้อมูลจากเรา

ขอแสดงความนับถือ

ทีม NILO SHANGHAI