เศรษฐกิจมหาภาค

  • เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อของจีนที่จัดทำโดยศูนย์สำรวจความคิดเห็นอุตสาหกรรมบริการของสำนักงานสถิติแห่งชาติและสหพันธ์โลจิสติกส์และการจัดซื้อของประเทศจีน แสดงให้เห็นว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของอุตสาหกรรมการผลิตของจีนในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 0% ลดลง 0.1 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ส่วนดัชนีกิจกรรมทางธุรกิจที่ไม่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิตและดัชนีผลผลิต PMI โดยรวมอยู่ที่ 55.2% และ 54.2% ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 0.3 และ 0.4 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า ซึ่งแสดงว่าเศรษฐกิจของจีนยังคงขยายตัวอย่างมั่นคงที่น่าสังเกตก็คือราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงเพิ่มขึ้น และปรากฏแรงกดดันด้านต้นทุนไปยังปลายน้ำ

 

ข้อมูลอุตสาหกรรม

  • เมื่อไม่นานมานี้ กระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมเผยว่าทางกระทรวงมีแผนเปิดตัวตลาดซื้อขายคาร์บอนแห่งชาติทางออนไลน์ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน 2021 นี้ นอกจากนี้แล้ว สื่อยังรายงานว่ามีการเริ่มทดสอบใช้งานระบบตลาดซื้อขายคาร์บอนแห่งชาติกันไปแล้ว และผู้เข้าร่วมทุกคนกำลังเตรียมตัวสำหรับการเปิดตัวตลาดซื้อขายคาร์บอนแห่งชาติ ตั้งแต่เซี่ยงไฮ้ไปจนถึงอู่ฮั่น
  • เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ระดับนโยบายของคณะกรรมการถาวรของสภารัฐกิจแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ดำเนินการและสร้างความเสถียรด้านราคาสองครั้งติดต่อกัน และเสนอให้เพิ่มการกำกับดูแลและตรวจสอบสถานการณ์ ส่งผลให้ราคาสินค้าประเภทเทกองโดยรวมลดลง ในขณะเดียวกัน การขาดแคลนไฟฟ้าในมณฑลยูนนาน ทำให้โรงงานอะลูมิเนียมในท้องถิ่นต้องลดปริมาณการผลิตลง 40% ผลกระทบทางฝั่งอุปทานจึงเพิ่มขึ้น

 

ข่าวบริษัท

  • เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม นายYe Wei กรรมการฝ่ายการจัดการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ China Commercial Aircraft Co., Ltd. และคณะได้เดินทางไปยังโรงงานอะลูมิเนียมในหนานซานเพื่อทำการตรวจสอบและได้ออกใบอนุญาตสำหรับโครงการ Civil Aircraft Aluminum Alloy ให้กับหนานซาน
  • ในเดือนเมษายน ปริมาณผลผลิตประเภทผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากอะลูมิเนียมของประเทศจีนเพิ่มขึ้น 11.5% เมื่อเทียบกับงบประมาณ และเติบโตขึ้น 38.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า นับเป็นการทำลายสถิติที่ผ่านมา โรงงานได้สรุปแผนเพิ่มผลผลิตแผ่นอัลลอย 2XXX ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 6.5 จุดเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับค่าพื้นฐาน นอกจากนี้แล้ว อัตราการผลิตสินค้าสำเร็จรูปยังเพิ่มขึ้น ทำให้ประหยัดโลหะรวมได้ทั้งสิ้น 1,783.5 ตัน

 

โลจิสติกส์

  • จากข้อมูลของ Yantian international ท่าเรือจะกลับมารับคอนเทนเนอร์หนักตั้งแต่เวลา 000 น. ของวันที่ 31 พฤษภาคม เป็นต้นไป และจะรับเฉพาะตู้คอนเทนเนอร์หนักส่งออกแบบ ETA-3 วัน (กล่าวคือสามวันก่อนวันประมาณการที่เรือจะเดินทางมาถึง) เท่านั้น โดยจะนำมาตรการนี้มาใช้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม ถึง 6 มิถุนายน ปัจจุบันท่าเรือสามารถจัดการคอนเทนเนอร์แบบขนคืนประมาณ 6,000 ตู้ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง แต่ปัจจุบันทางท่าเรือกำลังรอคืนตู้ 23,000 ตู้ โดยคาดว่าต้องใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 4 วันในส่วนของตู้ขนคืนเหล่านี้

 

สถานะของตลาดในประเทศ

  • ในปี 2020 ความต้องการแผ่นอะลูมิเนียมอัลลอย ABS สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศจีนอยู่ที่ 380,000 ตัน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 410,000 ในปี 2021 จากแผนกำหนดการการผลิตของผู้ผลิตแผ่น ABS สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศในช่วงสองปีที่ผ่านมา การผลิตในประเทศจะอยู่ที่ 186,000 ตันในปี 2020 และสัดส่วนของการจัดหาเองจะเพิ่มขึ้น 48.95% การผลิตแผ่นอะลูมิเนียมอัลลอย ABS คาดว่าอยู่ที่ 220,000 ในปี 2021 และจากความต้องการในตลาด ประมาณกันว่าผลผลิตแผ่น ABS ในประเทศยังมีโอกาสเติบโตเกือบ 200,000 ตันในปี 2020-2021

 

อื่น ๆ

  • งานแสดงสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมระหว่างประเทศของจีนจะจัดขึ้นที่ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติแห่งใหม่ของเซี่ยงไฮ้ตั้งแต่วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2021 โดยจะมีบริษัทชั้นนำประมาณ 600 ราย จากกว่า 30 ประเทศและภูมิภาคเข้าร่วมจัดแสดงสินค้าและบริการในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอะลูมิเนียมตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ ซึ่งรวมถึงวัตถุดิบ สินค้ากึ่งสำเร็จรูป สินค้าประยุกต์ และอุปกรณ์เครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสินค้าสิ้นเปลืองต่าง ๆ

 

 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลล่าสุดฉบับนี้และหัวข้อที่คุณอยากได้รับข้อมูลจากเรา

ขอแสดงความนับถือ

ทีม NILO SHANGHAI